Leauge Meet 1 (Frits Philips Lyceum Eindhoven)

Saturday, November 13, 2021 was the first league meet of The Encrypted Gentlemen, the FIRST Tech Challenge (FTC) team from Sondervick college, in the Freight Frenzy season, fortunately again in a traditional/live format.

For those who are not yet familiar with The Encrypted Gentlemen or FTC: FTC is a competition in which young people work together to build and program a robot themselves. That robot is used to score points by performing certain tasks. During a competition, the robot must first drive autonomously (pre-programmed) and then it is controlled by the team members with a controller. During the season, teams from all over the world compete two against two (so 4 robots at the same time) on a competition field.

We are The Encrypted Gentlemen, a team of 7 students from third to sixth grade. This is the fourth year that The Encrypted Gentlemen has participated in the FTC competition. In recent years we have already reached the final of the National Championships twice and have become Dutch champions once. We also went to Barcelona to participate in an international competition.

For most of our team this year was their first live league meet. This took place at the Frits Philips Lyceum in Eindhoven. For this league meet we have already built a fully functioning robot and programmed it to score a lot of points. The points can be scored by placing freight (cubes/balls) on certain places or levels and turning rubber ducks off a wheel. Six matches may be played.

The team has been designing, building and programming a robot since the kick-off in September. This season’s robot is much smaller than previous seasons and has parts for grabbing freight and turning the wheel. The robot can also move in all directions.

This league meet was a fun experience for us. It was nice to see other teams and with good teamwork we played six fun matches. Unfortunately, we were not yet able to achieve the scores we would like to achieve with this robot, but we are not giving up. The second league meet is on January 15, so we will be working hard to improve our robot.

Zaterdag 13 november 2021 was de eerste league meet van The Encrypted Gentlemen, het FIRST Tech Challenge (FTC) team van het Sondervick college, in het seizoen Freight Frenzy, gelukkig weer in een traditioneel/live format.

Voor de mensen die The Encrypted Gentlemen of FTC nog niet kennen: FTC is een competitie waarin jongeren samenwerken om zelf een robot te bouwen en programmeren. Die robot wordt gebruikt om punten te scoren door bepaalde taken uit te voeren. Tijdens een wedstrijd moet de robot eerst autonoom (vooraf geprogrammeerd) rijden en daarna wordt hij bestuurd door de teamleden met een controller. Gedurende het seizoen, strijden teams van over heel de wereld twee tegen twee (dus 4 robots tegelijkertijd) op een wedstrijdveld. 

Wij zijn The Encrypted Gentlemen, een team van 7 leerlingen uit de derde tot de zesde klas. Dit is het vierde jaar dat The Encrypted Gentlemen meedoet aan de FTC competitie. In de afgelopen jaren hebben wij al twee keer in de finale van het NK gestaan en zijn we één keer Nederlands kampioen geworden. Ook zijn we naar Barcelona geweest, om mee te doen met een internationale wedstrijd.

Voor de meeste van ons team was dit jaar hun eerste live league meet. Deze vond plaats op het Frits Philips Lyceum in Eindhoven. Voor deze league meet hebben we al een compleet werkende robot gebouwd en geprogrammeerd om veel punten te scoren. De punten kunnen worden gescoord door freight (blokjes/balletjes) op bepaalde plekken of niveaus te plaatsen en rubberen eendjes van een wiel af te draaien. Er mogen zes wedstrijden gespeeld worden. 

Het team is sinds de kick off in september bezig geweest met het ontwerpen, bouwen en programmeren van een robot. De robot dit seizoen is veel kleiner dan de vorige seizoenen en heeft onderdelen om freight mee te grijpen en het wiel te draaien. Ook kan de robot in alle richtingen bewegen.

Deze league meet was voor ons een leuke ervaring. Het was leuk om andere teams te zien en met goed teamwork hebben we zes leuke wedstrijden gespeeld. Jammer genoeg konden we met deze robot nog niet de scores halen die we graag zouden willen bereiken, maar we geven niet op. Op 15 januari is de tweede league meet, dus wij gaan daarvoor hard aan de slag om onze robot te verbeteren.