Photos

2021 - 2022

(15-01-2022) We are currently busy working on the preparations for league meet 2!

We zijn hard aan het werk met de voorbereidingen voor league meet 2!

Image2

On 13 November 2021 we had our first league meet of this season. We had alot of fun with the other team and played 6 matches in total. 

Op 13 november 2021 hebben we ons eerste League meet gehad van dit seizoen. We hebben een hoop plezier gehad samen met de andere teams. In totaal hebben we  6 kwalificatie wedstrijden gespeeld.

Testing the robot on the new field of this season.

Testen van de robot op het speelveld van dit seizoen.

2020 - 2021

We had alot of fun durning the NK this year. We ended up getting the 8th place!

We hebben het heel erg leuk gehad tijdens het NK dit jaar. Uiteindelijk zijn we op de 8ste plaats geëindigd!

During the NK we presented a presentation about our team together.

Tijdens het NK hebben we samen een presentatie gegeven over ons team.

On 20 March 2021 we had our first remote league meet of this season. We played 6 matches in total.

Op 20 maart 2021 hebben we ons eerste remote League meet gehad van dit seizoen. In totaal hebben we dan 6 wedstrijden gespeeld.

On 9th of September 2020, we had a remote kick off.

Op 9 september 2020 hebben we meegedaan in een remote kick off.

This season we have 6 new members among us. We organized an event where the new members could write instructions to make a sandwich.

 

Dit seizoen hebben we 6 nieuwe leden. We hebben een event georganiseerd waar de nieuwe leden instructies kunnen opschrijven om een boterham te smeren.

2019 - 2020

We are at the Netherlands Championship (NK) in Den Haag on 8th of February 2020.

Wij zijn op de Nederlands Kampioenschap (NK) in Den Haag op 8 Februari 2020.

Hier zijn we op ons League Meet op 9 november 2019 bij ons eigen school het Sondervick College in Veldhoven.

On the 7th of September 2019 we participated in the kick off in Den Haag.

Op 7 september 2019 deden we mee aan de Kick off in Den Haag.

               

2018 - 2019

On the 9th of February 2019 we went to the National Championship in Den Haag, Nederland. There we won the Alliance and Think Award.

Op 9 februari 2019 zijn we naar de Nationale Kapioenschap geweest in Den Haag, Nederland. Daar hebben we de Alliance en Think Award gewonnen.

 

2017 - 2018

On the 15 / 16 of June 2018 we participated in a FTC Dutch Open competition at the Stanislas College in Delft, Nederland and won a Connect Award.

Op 15/16 juni 2018 deden we mee met een FTC Dutch Open competities bij de Stanislas College in Deft, Nederland en hebben een Connect Award gewonnen.

On 19th of November 2017 the Encrypted Gentlemen had their first FTC Kick Off. It was a new experience for all of us.

Op 19 November 2017, the Encrypted Gentlemen hebben hun eerste FTC Kick Off gespeeld. Het was een nieuwe ervaaring voor ons allemaal.

We are the first FTC Encrypted Gentlemen Team of the Sondervick College in Veldhoven, Netherlands.

Wij zijn de eerste FTC Encrypted Gentlemen Team van het Sondervick College in Veldhoven, Nederland.