Leauge Meet 2 (Newmancollege Breda)

Saturday, March 26, 2022 was the second League Meet for The Encrypted Gentlemen, the FIRST Tech Challenge (FTC) team from Sondervick college.

After a number of remote competitions, it was wonderful to be able to get together again, chat with other teams, admire their robots, and of course compete against each other in the competition arena.

For those who are not yet familiar with The Encrypted Gentlemen or FTC: FTC is a competition in which young people work together to build and program a robot themselves. That robot is used to score points by performing certain tasks. During a competition, the robot must first drive itself and then it is partly controlled by the team members with a controller. On a competition field you compete with another team (your alliance partner) against 2 other teams (so 4 robots at the same time).

We are The Encrypted Gentlemen, a team of 7 students from third to sixth grade. This is the fourth year that we participate in the FTC competition.

For most team members, this competition was their second real League Meet. We went to the Newman college in Breda. After our first competition, we made many improvements to our robot: a kind of elevator was created with which freight (balls and blocks) can be picked up and placed in certain places or levels. This allows points to be scored.
There is also a wheel that the robot must turn to drop ducks into the playing field.

We have been designing, building and programming our robot since the kick-off in September. This is much smaller than previous seasons because we have chosen to drive through a narrow opening. The robot can also move in all directions using so-called mecanum wheels.

This league meet was a fun experience for us. We learned a lot, it was cool to see other teams and chat with them and it was fun to go out with our own team.

We played six fun matches with good teamwork, with probably a new Dutch record… of penalty points… Not caused by ourselves but by one of our alliance partners.

The official season has ended, but we will have another blast during the off-season competition on June 11, 2022.

Will you come and see how it all works?

Zaterdag 26 maart 2022 was de tweede League Meet voor The Encrypted Gentlemen, het FIRST Tech Challenge (FTC) team van het Sondervick college.

Na een aantal remote wedstrijden was het heerlijk om weer bij elkaar te kunnen komen, met andere teams te kunnen kletsen, hun robots te bewonderen, en natuurlijk tegen elkaar te strijden in de wedstrijdbak.

Voor de mensen die The Encrypted Gentlemen of FTC nog niet kennen: FTC is een competitie waarin jongeren samenwerken om zelf een robot te bouwen en programmeren. Die robot wordt gebruikt om punten te scoren door bepaalde taken uit te voeren. Tijdens een wedstrijd moet de robot eerst zelf rijden en daarna wordt hij deels bestuurd door de teamleden met een controller. Op een wedstrijdveld strijdt je samen met een ander team (jouw alliance partner) tegen 2 andere teams (dus 4 robots tegelijkertijd).

Wij zijn The Encrypted Gentlemen, een team van 7 leerlingen uit de derde tot de zesde klas. Dit is het vierde jaar dat wij meedoen aan de FTC competitie.

Voor de meeste teamleden was deze wedstrijd hun tweede echte League Meet. We zijn naar het Newman college in Breda geweest. We hebben na onze eerste wedstrijd veel verbeteringen doorgevoerd aan onze robot: er is een soort lift gemaakt waarmee freight (balletjes en blokjes) opgepakt kan worden en op bepaalde plekken of niveaus geplaatst moet worden. Hiermee kunnen punten worden gescoord.
Verder is er een wiel waaraan de robot moet draaien om eendjes in het speelveld te laten vallen.

Wij zijn sinds de kick-off in september bezig geweest met het ontwerpen, bouwen en programmeren van onze robot. Deze is veel kleiner dan de vorige seizoenen omdat wij gekozen hebben om door een smalle opening te kunnen rijden. Ook kan de robot in alle richtingen bewegen met behulp van zogenoemde mecanumwielen.

Deze league meet was voor ons een leuke ervaring. We hebben veel geleerd, het was gaaf om andere teams te zien en met hen te kletsen en het was leuk om met ons eigen team op pad te gaan.

We hebben met goed teamwork zes leuke wedstrijden gespeeld, met waarschijnlijk een nieuw Nederlands record…… van strafpunten…. Niet veroorzaakt door onszelf maar door een van onze alliance partners.

Het officiële seizoen is afgelopen, maar we gaan nog een keer knallen tijdens de off season wedstrijd op 11 juni 2022.

Kom je kijken hoe het allemaal werkt?