Barcelona

FTC-team “The Encrypted Gentlemen” wint

de Think-award in Barcelona

Van 4 tot 8 april 2019 zijn wij met ons team The Encrypted Gentlemen naar Barcelona geweest om mee te doen aan de Spanish Open Championship, We gingen daar met 6 teamleden heen.
Gedurende de twee dagen van de wedstrijd hebben we een presentatie gegeven, onze verslagen en het engineering notebook ingeleverd bij de jury. Ook hebben wij natuurlijk robotwedstrijden gespeeld. Wij hebben alle robotwedstrijden gewonnen en zijn als 1e geëindigd.

Dit betekende dat wij als eerste een alliantie-partner mochten kiezen waarmee we de halve finale mochten spelen.
Helaas liet de robot van onze alliantie-partner het afweten waardoor wij uiteindelijk uitgeschakeld werden voor de finale. We zijn echter wel naar huis gegaan met de Think-award! De prijs voor het beste engineering notebook; het technische verslag van de ontwikkeling van de robot en de stappen die we gezet hebben om tot hier te komen.

Alweer hebben we een geweldige wedstrijd gehad! Een internationaal toernooi met veel nieuwe ervaringen en herinneringen. Het was een mooie ervaring om met een leuke groep mensen op reis te gaan voor een superhobby als deze. Dit zullen we niet snel vergeten!

From April 4 to 8, 2019, we went to Barcelona with our team The Encrypted Gentlemen to participate in the Spanish Open Championship. We went there with 6 team members.

During the two days of the competition we gave a presentation, submitted our reports and the engineering notebook to the jury. Of course we also played robot competitions. We won all robot competitions and finished 1st.

This meant that we were the first to choose an alliance partner with whom we could play the semi-finals. Unfortunately, our alliance partner’s robot failed and we were ultimately eliminated from the finals. However, we did go home with the Think award! The prize for the best engineering notebook; the technical report on the development of the robot and the steps we have taken to get here.

Once again we had a great competition! An international tournament with many new experiences and memories. It was a great experience to travel with a nice group of people for a super hobby like this. We won’t soon forget this!