News

Open house Probotix

We visited Probotix’s open house to help them show what FTC really is. We were there with 3 teams: Probotix, Tectura, and us, The encrypted gentlemen. We had a lot of fun explaining what we do as a team and what FTC is to all the children and parents who were at the open house. We cooperated with Probotix to give the people a demo of what a FTC robot can do and if they had any questions afterwards, we answered the question outside of the classroom on the hallway where we were situated. This meant that there was a constant flow of people passing by our pit while we were hard at work or answering questions. All in all it was a fun day to hang-out with Probotix and Techtura to catch-up on what they have done this season so far and to help all the people who came to visit the open house.

Wij zijn naar Probotix hun open dag gegaan om hun te helpen om te laten zien wat FTC echt inhoud. Wij waren er met 3 teams: Probotix, Techtura en wij, The encrypted gentlemen. Wij hadden het er erg gezellig daar ook om uit te leggen wat wij doen als een team en wat FTC is aan alle kinderen en ouders die bij de open dag er waren. Wij hebben samengewerkt met Probotix om de mensen een demo te geven wat een FTC robot van doen en als ze vragen hadden achteraf, dan beantwoorde we deze vragen buiten het klaslokaal op de gang waar wij onze werkplek hadden. Dit betekende dat er een constante stroom van mensen langs onze pit liepen terwijl wij daar hard aan het werken waren of vragen aan het beantwoorden waren. In het geheel was het een leuke dag om met Probotix en Techtura uit te hangen en om bij te praten wat ze dit seizoen zover al hebben gedaan en om iedereen te helpen die er bij de open dag was.

Presentation for teachers

On Tuesday, October 4, we held a presentation about the FTC for teachers at school. The purpose of this was to give them an idea of what we do on Friday afternoons after school and explain what the FTC is. We also did it to try to get the teachers to sponsor us.

The presentation was successful. The teachers who were there now have a clearer picture of the FTC. We also brought the robot with us to show how such a robot is put together and possibly to explain what some important parts do exactly.

The nice thing was, when we were done, that they became enthusiastic and would like to sponsor us. It is also nice if you possibly need a teacher, that they know better what they are doing. For example, you have to write a piece and would like to know if it is grammatically correct. Then your Dutch or English teacher also knows what he/she is doing

Dinsdag 4 oktober hebben we een presentatie gehouden over de FTC voor docenten op school. Het doel hiervan was om hun een beeld te geven over wat wij doen op vrijdagmiddag na schooltijd en uitleg te geven wat de FTC is. Ook hebben we het gedaan om te proberen dat de docenten ons gaan sponsoren.

De presentatie was succesvol verlopen. De docenten die er waren hebben nu een duidelijker beeld over de FTC. We hadden ook de robot meegenomen om te laten zien hoe zo’n robot nou precies in elkaar zit en eventueel uitleg te geven over wat sommige onderdelen die belangrijk zijn precies doen.

Het leuke was, toen we klaar waren, dat ze enthousiast zijn geworden en ons graag zouden willen sponsoren. Ook is het fijn als je eventueel een docent nodig hebt, dat ze beter weten waarvoor ze het doen. Bijvoorbeeld, je moet een stukje schrijven en wil graag weten of het grammaticaal goed is. Dan weet je Nederlands of Engels docent ook waarvoor hij/zij het doet.

Kick off Breda

On Saturday September 10, it was already time. The day everyone had been waiting for… the kick-off of the 2022-23 season live. For most of us this was our first live kick-off. It was nice to finally experience a kick-off event in person.

The theme of the new season was already known, PowerPlay, but what we didn’t know was what the field looked like and what our new missions were. To find out, we got in the car around 12:00 and we all went to the Avans University in Breda. The journey was about an hour and when we arrived at Avans University of Applied Sciences, we were allowed to sign up. We also got a nice piece of cake and a delicious drink.

At around 1.30 pm it was the opening of the event. We were shown the schedule of the day and started our masterclasses around 2 pm. Several masterclasses were organized by FTC Netherlands, from what FTC is to improving our social media and programming with Java. These were quite helpful for both new and old team members to improve their skill for the new season. In addition to the masterclasses, there were also other things to do, such as testing your reaction time or driving your robot.

After the masterclasses we had dinner. The food was very tasty. We had the choice of fries, burger and shawarma. In between we could also get free ice cream and coffee.

At around 7:00 PM, the moment we’ve been waiting for, the worldwide reveal of the Game of the Season, arrived. We were all sitting in front of the canvas, waiting for the unveiling. First we got to see the animation of the Power Play season. As mentioned before, the theme of the new season is Power Play. It is focused on sustainable energy of the future. Then the big reveal, on the count of three the curtain fell and the spell was cast.

We are sure that this year will be another fun year with a new mission and a new challenge. We can’t wait to get started.

Thank you FTC Nederland and Avans Hogeschool for organizing the kick-off!

Op zaterdag 10 september, was het al zover. Het dag waarop iedereen zich had gewacht… de kick-off van seizoen 2022-23 live. Voor de meesten van ons was dit onze eerste live kick-off. Het was leuk om eindelijk een kick-off evenement persoonlijk mee te maken. 

De thema van de nieuw seizoen was al bekend, PowerPlay, maar wat we niet wisten was hoe de veld eruit zag en wat ons nieuwe missies waren. Om daarachter te komen stapte we om rond 12:00 in de auto en gingen we met zijn allen naar de Avans Hoogschool in Breda. De reis was ongeveer een uur en toen we bij Avans Hogeschool aankomden, mochten we ons aanmelden. We kregen ook een lekker stukje cake en een heerlijke drankje.

Om rond een uur of 13.30 was het de opening van het evenement. We kregen de planning van de dag te zien en begonnen om rond 14.00 met onze masterclasses. Er werden verschillende masterclasses georganiseerd door FTC Nederland, van wat FTC is tot het verbeteren van ons socialmedia en programmeren met Java. Deze waren best nuttig voor zowel nieuwe als oude team leden om hun skill te verbeteren voor het nieuw seizoen. Naast de masterclasses waren er ook andere dingen te doen, zoals je reactietijd testen of met je robot rijden. 

Na de masterclasses hadden we dinner. De eten was erg lekker. We hadden de keuze uit friet, hamburger en shawarma. Tussendoor konden we ook gratis ijs een koffie halen.

Om rond een uur of 19.00 was het zover, de moment waarop we gewacht hebben, De wereldwijde onthulling van de Spel van het seizoen. We zaten met zijn allen voor de doek, wachtend op de onthulling. Eerst kregen we de animatie van het seizoen Power Play te zien. Zoals eerder vermeld is de thema van het nieuwe seizoen is Power Play. Het is gefocused op duurzame energie van de toekomst. Daarna de grote onthulling, op de telling van drie viel de doek omlaag en het spell was bekend.

We weten zeker dat dit jaar weer een leuk jaar zal worden met een nieuwe missie en een nieuwe uitdaging. We kunnen niet wachten om te gaan beginnen. 

Bedankt FTC Nederland en Avans Hogeschool om het kick-off te organiseren!

Night of the nerds

At last the day had arrived, Night of the Nerds… Here we come! At 8:30 we gathered at school and from there drove together with the team to the Klokgebouw in Strijp-S, Eindhoven. We arrived at 9 and immediately started getting it ready for the visitors. We also had a nice place in the hall, next to our sponsor ASML. We brought half the field, together with the robot so that visitors can also drive with the robots.

At 10 o’clock the visitors arrived and it was quite busy. Lots of enthusiastic people and FLL team members who were curious about who we are and how the game worked. Especially the self-driving attracted a lot of attention! When it became a bit quieter we also walked around in two’s or three’s to see what else was there. In the event there were two more FRC teams that we did not know about, Team  and Force Fusion . We talked a lot with them and also got information about what the FRC is all about and what is different. There were also football robots and dog robots. We even walked the dog robot with our own robot and had a Robot Reunite! Everyone was driving in one place at the same time.

It was a very nice day, where we visited many companies and also picked up new knowledge.

Eindelijk was het zover, Night of the Nerds… Here we come! Om 8:30 was het verzamelen op School en vandaar uit samen met het team naar het klokgebouw in Strijp-S, Eindhoven. Om 9 kwamen wij er aan en begonnen meteen met alles opbouwen en klaar zetten voor de bezoekers. We hadden ook een mooi plek in het zaal, naast ons sponsor ASML. We hadden daar het helft van de bak mee, samen met de robot zodat bezoekers ook met de robots kunnen rijden.
Om 10 uur kwamen de bezoekers en het was best druk. Veel enthousiaste mensen en FLL teamleden die benieuwd waren naar wie wij zijn en hoe het spel werkte. Vooral het zelf rijden trekte veel aandacht! Toen het een beetje rustiger werd gingen we ook in twee/drietallen rondlopen om te kijken wat er nog meer was. In het evenement waren er nog twee FRC teams die we niet kenden, Team   en Force Fusion . We hebben veel met hun gepraat en ook informatie gekregen over wat het FRC nou inhoudt en wat er verschillend is. Daarnaast waren er ook voetbal robots en honden robots. We hebben zelfs de een hond robot uitgelaten met ons eigen robot en een Robot Reunite gehad! Iedere was op een plek tegelijkertijd aan het rijden.
Het was een hele leuke dag, waar we veel bedrijven hebben bezocht en ook nieuwe kennis hebben opgepakt.

Regionale finale

On April 29 we went to the regional final of the First Lego League in Hasselt. There we promoted the FTC together with The Dukes of Brabant and Probotix at the request of FTC Netherlands. We had to be there at 8 am so it was an early morning. We arrived and first set up our stuff. Together with the other teams we built the competition field. A delicious breakfast was arranged by the organization.
After the breakfast we played a few practice matches with the other FTC teams. In addition to the main robot, we also had a test robot with us to give the FLL’ers the chance to drive as well. Throughout the day we showed various teams how fun FTC is. They got to drive the robot and we inquired with them about their own robots and the design process. Lastly, we cleaned up and drove back home. It was a very enjoyable day!

 
 

League meet 26 March 2022

Seizoen Freight Frenzy 2021-2022, League Meet Breda

Zaterdag 26 maart 2022 was de 2e League Meet voor The Encrypted Gentlemen, het FIRST Tech Challenge (FTC) team van het Sondervick college.

Na een aantal remote wedstrijden was het heerlijk om weer bij elkaar te kunnen komen, met andere teams te kunnen kletsen, hun robots te bewonderen, en natuurlijk tegen elkaar te strijden in de wedstrijdbak.

Voor de mensen die The Encrypted Gentlemen of FTC nog niet kennen: FTC is een competitie waarin jongeren samenwerken om zelf een robot te bouwen en programmeren. Die robot wordt gebruikt om punten te scoren door bepaalde taken uit te voeren. Tijdens een wedstrijd moet de robot eerst zelf rijden en daarna wordt hij deels bestuurd door de teamleden met een controller. Op een wedstrijdveld strijdt je samen met een ander team (jouw alliance partner) tegen 2 andere teams (dus 4 robots tegelijkertijd).

Wij zijn The Encrypted Gentlemen, een team van 7 leerlingen uit de derde tot de zesde klas. Dit is het vierde jaar dat wij meedoen aan de FTC competitie.

Voor de meeste teamleden was deze wedstrijd hun tweede echte League Meet. We zijn naar het Newman college in Breda geweest. We hebben na onze 1e wedstrijd veel verbeteringen doorgevoerd aan onze robot: er is een soort lift gemaakt waarmee freight (balletjes en blokjes) opgepakt kan worden en op bepaalde plekken of niveaus geplaatst moet worden. Hiermee kunnen punten worden gescoord.

Verder is er een wiel waaraan de robot moet draaien om eendjes in het speelveld te laten vallen.

Wij zijn sinds de kick-off in september bezig geweest met het ontwerpen, bouwen en programmeren van onze robot. Deze is veel kleiner dan de vorige seizoenen omdat wij gekozen hebben om door een smalle opening te kunnen rijden. Ook kan de robot in alle richtingen bewegen met behulp van zogenoemde mecanumwielen.

Deze league meet was voor ons een leuke ervaring. We hebben veel geleerd, het was gaaf om andere teams te zien en met hen te kletsen en het was leuk om met ons eigen team op pad te gaan.

We hebben met goed teamwork zes leuke wedstrijden gespeeld, met waarschijnlijk een nieuw Nederlands record…… van strafpunten…. Niet veroorzaakt door onszelf maar door een van onze alliance partners.

Het officiële seizoen is afgelopen, maar we gaan nog een keer knallen tijdens de

off season wedstrijd op 11 juni 2022.

Kom je kijken hoe het allemaal werkt?

First Tech Challenge (FTC) – The Encrypted gentlemen

Zaterdag 13 november 2021 was de eerste league meet van The Encrypted Gentlemen, het FIRST Tech Challenge (FTC) team van het Sondervick college, in het seizoen Freight Frenzy, gelukkig weer in een traditioneel/live format.

Voor de mensen die The Encrypted Gentlemen of FTC nog niet kennen: FTC is een competitie waarin jongeren samenwerken om zelf een robot te bouwen en programmeren. Die robot wordt gebruikt om punten te scoren door bepaalde taken uit te voeren. Tijdens een wedstrijd moet de robot eerst autonoom (vooraf geprogrammeerd) rijden en daarna wordt hij bestuurd door de teamleden met een controller. Gedurende het seizoen, strijden teams van over heel de wereld twee tegen twee (dus 4 robots tegelijkertijd) op een wedstrijdveld. 

Wij zijn The Encrypted Gentlemen, een team van 7 leerlingen uit de derde tot de zesde klas. Dit is het vierde jaar dat The Encrypted Gentlemen meedoet aan de FTC competitie. In de afgelopen jaren hebben wij al twee keer in de finale van het NK gestaan en zijn we één keer Nederlands kampioen geworden. Ook zijn we naar Barcelona geweest, om mee te doen met een internationale wedstrijd.

Voor de meeste van ons team was dit jaar hun eerste live league meet. Deze vond plaats op het Frits Philips Lyceum in Eindhoven. Voor deze league meet hebben we al een compleet werkende robot gebouwd en geprogrammeerd om veel punten te scoren. De punten kunnen worden gescoord door freight (blokjes/balletjes) op bepaalde plekken of niveaus te plaatsen en rubberen eendjes van een wiel af te draaien. Er mogen zes wedstrijden gespeeld worden. 

Het team is sinds de kick off in september bezig geweest met het ontwerpen, bouwen en programmeren van een robot. De robot dit seizoen is veel kleiner dan de vorige seizoenen en heeft onderdelen om freight mee te grijpen en het wiel te draaien. Ook kan de robot in alle richtingen bewegen.

Deze league meet was voor ons een leuke ervaring. Het was leuk om andere teams te zien en met goed teamwork hebben we zes leuke wedstrijden gespeeld. Jammer genoeg konden we met deze robot nog niet de scores halen die we graag zouden willen bereiken, maar we geven niet op. Op 15 januari is de tweede league meet, dus wij gaan daarvoor hard aan de slag om onze robot te verbeteren. 

Start up event 17 October 2021 – Videolab, Strijp-S, Eindhoven

On the 17th of October, FTC Netherlands organized a start up event. There were a lot of other teams, Pretty Smart Robotics, Pink to the Future, The Probots, The Dukes of Brabant, Lorentz Engineering, Cadmes Creators, Robo_VLC, Casmir Tech, Stanislas Tech Team, Stanislas Tech Academy, Panic Attack and EAG1. We all got a place to put our stuff and work on your robot, they had the whole playing field set out and volunteers walking around for help. It was a lot of fun, we talked with a lot of teams about their game strategy, robot build and software. We even talked to some people from FTC Netherlands and Team Rembrandts from the FRC.


We thank FTC Netherlands for organizing this event and all the other teams for making it so enjoyable to be there!

Meet-up-teams – 11 sept 2021 – Sondervick College:

On 11 September 2021, a scrimmage was organized by us, the Encrypted Gentlemen. We sent a invite to 6 other teams, these teams include: Casimir Tech, Team Orange, Probotix, Cadmes, Neobots and the Gentlebotz. We organized a schedule for multiple matches and there was a prize for the winning

team. The day was enjoyable and entertaining as the new members of our team were able to experience how an official/traditional match would take place. Last season there were only remote events so at first it was a bit chaotic, every team had to find the right strategy to drive the matches.
In between the matches that we played, we talked to the other teams to discuss our strategy’s and ask about theirs. We enjoyed the event and we hope the others teams did too!!
Thank you all the teams for coming!!

Naar de Top voor KiKa

Mijn naam is Remco van den Heuvel, ik ben 17 jaar en woon in Eindhoven. Ik zit in de zesde klas van het gymnasium op het Sondervick College in Veldhoven. Volgend jaar wil ik aan een Technische Universiteit gaan studeren. Met school heb ik al eerder buitenlandse reizen gemaakt, waar ik mooie herinneringen aan heb. Dus toen via school de mail kwam om naar de top te klimmen voor KiKa, besloot ik om me hierin te verdiepen en daarna om me op te geven. Zelf heb ik het geluk om nog bijna niemand te kennen die kanker heeft of heeft gehad, maar ik heb er wel vaak genoeg verhalen over gehoord. Ik heb al eens eerder meegedaan aan acties van KiKa, zoals de KiKa-run. Door aan deze actie mee te doen hoop ik geld op te halen voor onderzoek naar kanker, zodat het in de toekomst normaal wordt om op te groeien zonder iemand te kennen die onder deze ziekte lijdt. De reden dat ik juist aan deze actie mee doe is dat ik van thuis uit gewend ben om in vakanties te wandelen en ik al over een eindexamen reis aan het nadenken was. Dus toen de mail over deze expeditie voorbijkwam en er bovendien twee vrienden ook mee willen gaan doen, hoefde ik er niet lang over na te denken. Een examenreis, waarbij je grenzen worden verlegd en dan ook nog voor zo’n goed doel, wie wil dat nou niet?!

“The Encrypted Gentlemen” sponseren Remco met zijn actie voor KiKa en wensen hem heel veel succes!

We are busy practicing shooting using the robot!  😀                                                                                             10-03-2021